Visie en missie

Marco van Rijswijk

Van Rijswijk Business Consulting handelt vanuit een professionele, betrouwbare en integere houding. Mijn waarden en principes vinden hun grondslag in de Bijbel, mijn kompas. Door vanuit een mensgerichte houding deze waarden en principes toe te passen, wil ik een eerlijke, betrouwbare en deskundige partner zijn. Hierbij mag u van mij een pro-actieve en kritische houding verwachten.

Van Rijswijk Business Consulting gaat er vanuit dat ieder mens uniek is. Door te werken vanuit deze overtuiging en door in mensen te investeren, kan het beste in iedereen naar boven worden gehaald. Op deze wijze kunnen mensen van hoog tot laag optimaal functioneren binnen hun organisatie.

Het is mijn missie om een duurzame bijdrage te leveren aan organisaties, zodanig dat zij toekomstgericht kunnen groeien en ontwikkelen. Ik wil dat realiseren door constructieve oplossingen te bieden voor organisatorische, financiele , bancaire en personele vraagstukken binnen uw organisatie.