Wie ik ben

Marco van Rijswijk

 

 

 

 

Ik ben een geduldig en opgewekt persoon, die met een nauwgezette en verantwoordelijke instelling zijn taken oppakt.

Ik houd ervan om kennis te vergaren en door te geven. Ik ben goed in staat een taak zelfstandig uit te voeren, maar voeg daar ook graag overlegmogelijkheden bij.
Het uitvoeren van taken of werkzaamheden of het delegeren daarvan, doe ik graag in samenspraak met de betrokkenen. Tegelijk schrik ik er niet voor terug om een eigen standpunt in te nemen.

Een taak pak ik gestructureerd aan. Ik benader de zaak objectief, verstandelijk en met logisch inzicht. Ik hecht binnen mijn werkkring erg aan waarden die ik zelf ook uit probeer te dragen zoals respectvolle omgangsvormen, waarin waardering naar elkaar toe wordt uitgesproken en waarin naast serieuze uitvoering ook ruimte is voor gezelligheid.