Over

Een persoonlijke kennismaking ...


Marco van Rijswijk, een professional pur sang. Met inzet, kennis van zaken, tact en geduld werkt hij vanuit een nauwgezette instelling. Alles vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de belangen van klanten.

Van nature opgewekt, houdt Marco ervan om kennis te vergaren en deze breed te delen met zijn netwerk.

Samenwerken
Marco: "Ik voer taken gestructureerd en zelfstandig uit, maar betrek opdrachtgevers van meet af aan bij de uitvoering. Samen trekken we immers uw ondernemerskar. Waar nodig en zinvol delegeer ik taken of werkzaamheden in samenspraak met betrokkenen. Dat doe ik vanuit coachend leiderschap. Ik deins er overigens niet voor terug eigen standpunten in te nemen."

Objectief, rationeel en logisch inzicht zijn tools waarmee Marco werkt. Maar er is meer ...

Waarden
"Waarden als respectvolle omgang, wederzijdse acceptatie en waardering uitspreken naar elkaar zijn dingen die ik erg belangrijk vind. Het zijn ook mijn richtinggevers in het dagelijkse leven. Dat alles sluit, naast serieus werken, ook gezelligheid en humor op zijn tijd niet uit. Graag zelfs!"