Missie & Visie

Mission Statement


MISSIE

Van Rijswijk Business Consulting B.V. helpt ondernemers (MKB+) duurzaam en constructief verder met en binnen hun bedrijf. De verregaande support beslaat vele aspecten zoals organisatie en management, financiën, personele zaken, reorganisatie en herstructurering.

Marco wil de missing link zijn die voor ondernemers vaak ontbreekt binnen de eigen onderneming en/of bij hun administrateur/accountant, dan wel bij banken. Marco biedt daartoe dienstverlening op maat en is voor ondernemers een verbinder, adviseur, sparringpartner en/of coach op een breed gebied. Transparantie en heldere communicatie zijn daarbij voorwaarden.

VISIE

Van Rijswijk Business Consulting B.V. wil ontwarren wat ingewikkeld lijkt. Door simpele acties of tools wil Marco complexe materie voor de ondernemer eenvoudig en inzichtelijk maken, waardoor die toegevoegde waarde zichtbaar wordt voor de toekomst, voor de onderneming (groei) alsook voor de ondernemer (ontwikkeling).
Door de ondernemer (m/v) te ontlasten van zaken die hem negatieve energie opleveren, kan hij zich (nog) beter focussen op het ondernemen zelf, zaken waar hij sterk in is en hem positieve energie opleveren. Mede door het overdragen van kennis en kunde stelt dit ook de ondernemer in staat te groeien in visie en vaardigheden.

De basis vanwaaruit Marco werkt, is gebaseerd op zijn christelijk geloof. Bijbehorende waarden en principes leiden tot een heldere, mensgerichte houding (focus en sfeer) en een eerlijk, betrouwbaar partnerschap waarbinnen iedereen tot zijn recht kan komen.

AMBITIE

Van Rijswijk Business Consulting B.V. streeft met zijn dienstverlening proactief naar ‘blije’ klanten, iets dat een stap verder gaat dan ‘tevreden’. Door het deskundig vertalen van chaos en complexiteit naar structuur, eenvoud en effectiviteit wordt hierdoor een passende verbinding gemaakt binnen de onderneming (intern), de klanten en de markt (extern).

KERNWAARDEN

  • Ordelijk
  • Consequent
  • Meelevend